Sanat, insanın duygularının, özlemlerinin, tutkularının, korkularının yüceltildiği bir ifade biçimidir. Söz, müzik, şekil, renk ve dans da bu ifade biçiminin araçlarıdır. En ilkel insane da, en uygar insan da, tarihin her çağında iç alemine ulaşmaya çalışmıştır. Bu yücelme ve ilişki kurma çabası gerçekte doğal bir ihtiyaçtır; bu nedenle evrenseldir. Her çağ, her toplum, her kişi için geçerlidir. Dans da tüm sanat dallarının doruğunda bir sanatlar yücesidir.
Bale okulumuzun amacı, öğrencilerine güzel olanı duyurmak, bunu ifade yollarını da en dısıplinlı biçimde öğretmek, kişiliğin gelişmesinde ilk aşamayı sağlamaktır. Bu ilk aşama, profesyonel mükemmelliğe erişmek amacını gütmez. Sadece kişiliği olgunlaştırmanın bir aracı olmakla yetinir. Sonra balenin uzun yıllar sürecek olan disiplinli çalışmasını göze alacak, kendisini etkileyen dış dünyayı iç aleminde yaşayıp diğer kişilere aktaracak, kendısıyle beraber onların dab u guzel duyguları yaşamasını sağlayacak yeterlik ve yetenek kazanma aşaması gelir. Bu ikinci aşama, "profesyonel bale" çalışmalarını kapsar.

 
TASARIM SN